FLATEBY HUNDEKLUBB
Postboks 31
1916 Flateby
E-post: fhk1911@gmail.com

  25 års jubileum 1988 - 2013

 
Styre:
 
 
 
Leder
 Marianne Søgaard
 
 fhk1911@gmail.com
 Nest. leder
 Preben Lund
 
 
 Kasserer
 Linda Rosenborg
 93085272
 Sekretær
 Henriette B Hagelin
 40462950
 henriette.hagelin@hotmail.com
 Styremedlem
 Kristin Gjermstad
 
 
 Vara
 Vivian Braathu
 
 
 Vara
 Nina Bergseth
 
 
 
Utdanningsutvalg:
 
Brukshundansvarlig
 Eileen Gærup
 Lydighetsansvarlig
 Henriette B Hagelin
 
Arrangementkomiteem:
 
Leder
 Kristin Gjermstad
 Medlem
 Monica Laengen Jacobsen
 Medlem
 Anne-Marie Lund
 
Valgkommiteen:
 
Leder
 Mai Skoglund
 Medlem
 Anne-Marie Lund
 
Vedlikeholdskommiteen: 
 
Medlem
 Bjørnar Bergmo
 Medlem
 Eileen Gærup
 
Revisor: 
Jan Tore Solberg
 
Web ansvarlig: 
Styret